• head_banner_01

தீ கட்டுப்பாடு மற்றும் புகை வெளியேற்ற அச்சு ஓட்ட விசிறி

  • XFPY Fire control and smoke exhaust axial flow fan

    XFPY தீ கட்டுப்பாடு மற்றும் புகை வெளியேற்ற அச்சு ஓட்ட விசிறி

    தயாரிப்பு பண்பு 1. ரசிகர் மாதிரி விளக்கம்: 2. XFPY தொடர் தீ புகை அச்சு ஓட்ட விசிறி என்பது வெளிநாட்டு ஒத்த தயாரிப்புகளின் மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்களை உள்வாங்கி நாம் உருவாக்கும் புதிய வகை விசிறிகள் மற்றும் சிறந்த செயல்திறன், அதிக வெப்பநிலை எதிர்ப்பு, அதிக செயல்திறன், சிறிய தடம் மையவிலக்கு விசிறிகள், வசதியான நிறுவல், முதலியவற்றை விட 3. XFPY தொடர் தீ கட்டுப்பாடு உயர் வெப்பநிலை புகை வெளியேற்ற அச்சு ஓட்ட விசிறி "சீனாவின் தேசிய தரமான சு ...